Aktivnosti

Organizacija kurseva iz oblasti fako hirurgije, implantacije IOL i upotrebe viskoelastika.
Praktična obuka iz fako hirurgije u 20 zdravstvenih ustanova u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, sa preko 50 obučenih oftalmologa.
Ogranizacija simpozijuma iz oblasti katarakte i refraktivne hirurgije u okviru Kongresa Udruženja oftalmologa Srbije.
Odabir kandidata za dodelu stipendija ESCRS.
Organizacija ESCRS grupnog članstva u ESCRS
Učestvovanje u organizaciji 22. zimskog kongresa ESCRS
Nominacija predsednika SSCRS za izbor u Glavni odbor ESCRS 2009. godine.