Aktivnosti

Webinar – 10. 03. 2022, 17:00 časova

 


 

  • Organizacija kurseva iz oblasti fako hirurgije, implantacije IOL i upotrebe viskoelastika.
  • Praktična obuka iz fako hirurgije u 20 zdravstvenih ustanova u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori, sa preko 50 obučenih oftalmologa.
  • Ogranizacija simpozijuma iz oblasti katarakte i refraktivne hirurgije u okviru Kongresa Udruženja oftalmologa Srbije.
  • Odabir kandidata za dodelu stipendija ESCRS.
  • Organizacija ESCRS grupnog članstva u ESCRS
  • Učestvovanje u organizaciji 22. zimskog kongresa ESCRS
  • Nominacija predsednika SSCRS za izbor u Glavni odbor ESCRS 2009. godine.