Istorija SSCRS

SSCRS je osnovan 2007. godine od strane grupe hirurga katarakte i refraktivne hirurgije.
Broj članova: 123

Osnivači:

  1. Zoran Kuljača
  2. Branislav Đurović
  3. Mirko Jankov
  4. Ljubiša Nikolić
  5. Zora Ignjatović
  6. Nada Radović
  7. Vladimir Draganić
  8. Katarina Misailović
  9. Maja Beko
  10. Vesna Jovanović