News

Skupština SSCRS

24.09.2019.

Elektronskim glasanjem proširenog sastava predsedništva SSCRS većinom glasova prihvaćen je predlog da se za novog predsednika SSCRS izabere dr sc med. Mirko Jankov.

Od 32 pozvana člana glasalo je 20 i to 19 za predlog i jedan protiv.

Skupština SSCRS održaće se u petak 27.09.2019.g. u 14.30h. u Novom Sadu.